Coronamaatregelen

Hinderpremie:

voor alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten. 4.000,00 EUR, overschakeling op Take-Away belet niet de toekenning van de premie.
1 premie per vestiging op voorwaarde dat er op elke vestiging minstens 1 voltijdsequivalent is ingeschreven – maximaal 5 premies. Voor zelfstandigen in hoofdberoep, en zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen bijdragen betalen zoals zelfstandigen in hoofdberoep.

Kan vanaf 27/03/2020 aangevraagd worden (26/03 voor diegenen die hun e-mail adres registreerden bij Vlaio)

Kan ondertussen wel door de boekhouder aangevraagd worden

Houd uw bankrekeningnummer, ondernemingsnummer en openingsuren (van voor de sluiting) klaar om de aanvraag te doen.

Het telefoonnummer van de Vlaamse Overheid 1700 kan ondersteuning geven.

Vlaamse compensatiepremie:

niet cumuleerbaar met de hinderpremie.
3.000 EUR voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbedragen in hoofdberoep betalen;
1.500,00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen op een inkomen tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR

Voor wie:
Een omzetverlies van minstens 60% heeft in de periode tussen 15/03/2020 en 30/04/2020 ten opzichte van vorig jaar. Kan aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistraties. Tellen niet mee: Uitgestelde facturatie Omzetdaling wegens verminderde vraag, zonder dat er substantiële exploitatiebeperkingen zijn opgelegd

Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moet sluiten, maar geen recht hebt op de hinderpremie, bv door de hoogte van de sociale bijdragen -> 1.500,00 EUR.

Bijkomende voorwaarde:
activiteit van werknemer mag niet meer dan 80% bedragen.

Niet verplicht moet sluiten, maar wel exploitatiebeperkingen werden opgelegd door de overheid:
Bedrijven in de evenementensector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen getroffen werden. (para-)medische beroepen die enkel nog dringende interventies mogen doen.
Dienstenleveranciers die alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten. Ondernemingen die essentiële diensten leveren

Uitgesloten:
Niet-actieve ondernemingen Holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen indien de vennootschap waarin de managementvennootschap een mandaat heeft, reeds de compensatiepremie heeft ontvangen 1 premie per vestiging, op voorwaarde dat er op elke vestiging minstens 1 voltijdsequivalent is ingeschreven – maximaal 5 premies Kan nog niet aangevraagd worden